Billedet på sidehoved
image
  • Rødding Skole

- Sønderjylland, Vejen Kommune

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 
Pædagogiske målsætninger i børnehaven      
 
 
 

Læreplaner:
Vi arbejder ud fra temaerne
1. Krop og bevægelse
2. Sociale og personlige kompetencer                              
3. Natur og naturfænomener
4. Sprog
5. Kultur og kulturelle værdier

Vores arbejdsredskaber er:
SMITTE modellen, iagttagelses og observations metoderne.

SMITTE er en forkortelse for Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering, der er de
kategorier, denne metode opererer med.

Iagttagelses og observations metoder kan dækker over alt fra hvad der sker på legepladsen til
at vi vil se efter noget bestemt. Hvor det fx kan være 3 børn der ofte har en konflikt, som vi
gerne vil hjælpe dem med at løse, så derfor må vi observerer intenst for at se hvor konflikten
starter. Det kan også være anvendelse af et kamera en metode der hedder Marte Meo, hvor
man filmer og derefter gennemgår hvad der er sket.