Billedet på sidehoved
image
  • Rødding Skole

- Sønderjylland, Vejen Kommune

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Børnehaven     

Børnehaven blev grundlagt i 1985 og i 2009 blev vi en del af Lintrup Børnecenter.
I 2016 blev Lintrup børnecenter en fillial af Rødding skole.
Lige nu er vi 27 børnehave børn fordelt i 3 basis grupper.

I foråret 2018 fik vi tilkendt det grønne flag af Grønne spirer.Grønne Spirer er der fokus på udeliv,

natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerneGrønne Spirer er Friluftsrådets grønne

mærkningsordning for institutioner og dagplejere. Med Grønne spire ønsker vi at synliggøre vores arbejde for en grønnere hverdag.

Grupperne

Skovmyrerne:    
Skovmyrerne er det stedet, hvor børnene starter op i en tryg opstartsgruppe, hvor der er fokus
på nærvær og omsorg. I gruppen lærer børnene at begå sig i en børnehave, blive selvhjulpen
med hensyn til at tage tøj af og på, komme af med bleen og middagsluren.

Vi leger meget og bruger også en del tid på sang og bevægelse. Vi er ude på legepladsen
næsten hver dag, derudover får børnene også kendskab til hele børnecentret (hallen, skolen
og biblioteket) og nærmiljøet.

Vi arbejder også med konceptet ”Fri for mobberi”, hvor alle børnene får udleveret deres
egen personlige bamseven.

Vi tager udgangspunkt i børnenes trivsel, og hverdagen bliver planlagt derefter.

Vi tilbyder alle forældre en opstartssamtale ca 3 måneder efter barnets start i børnehaven.
Barnet ruller op til Haletudserne efter en pædagogisk vurdering af personalet..
 

Haletudserne:     
Hos Haletudserne har vi mellemgruppen. Her skal børnene gerne stort set være selvhjulpne
og kan klare at gå på toilettet af sig selv mv. Her leges en del med sang, motorik, rim og remser.
Der tages på bus og gå ture ud af huset. Haletudserne laver mange aktiviteter sammen med Frøerne.

Barnet ruller op til Frøerne i det sidste år i børnehaven.

Frøerne:     
Hos Frøerne er førskolen også en del af gruppen – dvs. at 2 dage om ugen går den gruppe fra
og resten kan fordybe sig. Der arbejdes med form og farver, tal og bogstaver, hvad laver vores
forældre på deres arbejde, hvad forstår vi ved de forskellige traditioner mv. Der er ture i børne
biografen, fortælle time på biblioteket eller ture ud i naturen. Her skal børnene være
selvhjulpne og kunne modtage beskeder. Frøerne samarbejder med 0.kl, og er jævnligt på skolen.

Børnene gøres klar til at rulle ind i skolen, når de bliver 6 år.

Førskolen:    

De indikationer vi bruger for at se om barnet er skolemodent er SPU (Skoleparathedsundersøgelse)
og sprogvurderingen. I helhedsbilledet om at være parat indgår der også den sociale del - hvor
modent er barnet. Det er forældrene der ene og alene har den sidste beslutning om hvornår
deres barn skal i skole. Vi som institution råder og vejleder, hvad vi finder bedst.
0. klasse har ligeledes stillet nogle indikationer op om, hvad de forventer barnet kan,
når det er skoleparat.

 

Forældresamarbejde
Det er af stor betydning for barnets trivsel, at vi har en daglig kontakt til hinanden. På
den måde, får vi de bedste forudsætninger for, at tilgodese netop jeres barns behov. I
vil som forældre også få indsigt i jeres barns oplevelser i børnehaven.
Det er vigtigt, at vi siger goddag og farvel til hinanden. Kontakt derfor altid
personalet, når I afleverer eller henter barnet. Således ved vi også om barnet er
kommet eller taget hjem.
Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, da det er af stor værdi, at vi kender hinanden
godt, fordi vi alle er en del af barnets hverdag. Tæt kontakt, gensidige informationer,
at vi taler samme sprog og ved, hvad barnet har oplevet, er med til at styrke
forældresamarbejdet.
Del ikke kun undrende spørgsmål med andre forældre. For os, som personale i
børnehaven, er det utrolig vigtigt, at vi bliver delagtiggjort i disse spørgsmål. For kun
på den måde kan vi gøre noget ved udfordringerne eller svare på spørgsmål. Her er
plads til både ris og til ros.
Netop derfor opfordrer vi jer også til at deltage i vores forældrearrangementer som,
forældremøde, grillaften, arbejdsdag, kaffedag eller andet.
Vi sender også Nyhedsbrev ud hver måned, der er dokumentation rundt om i huset og
på vores tavler – både de stationære og de interaktive.
Desuden er der fra vores side tilbud om en forældresamtale, indenfor det første 3
måneder og derefter én gang før skolestart. Er der behov for møder indimellem, kan
både I og vi bede om dette.